Medřičské listy

Články z rubriky ‘Aktuality’

V rytířském sále na zámku byly odkryty unikátní fresky

Napsal boss On Červenec - 24 - 2017 Přidej komentář

Na velkomeziříčském zámku byl po náročném restaurování zpřístupněn sál s výjimečnou freskovou výzdobou. Nejstarší malby se datují před rok 1300. Návštěvníkům se rytířský sál otevřel v sobotu 1. července, přístupný je stejně jako ostatní expozice do konce října.

Slavnostní zahájení proběhlo poslední červnový pátek za přítomnosti restaurátorů. Ti uvedli, že zmíněné práce si vyžádaly čtyři tisíce hodin. Jejich průběh mohli hosté zhlédnout v krátkém dokumentu. Poděkování od zúčastněných mířilo zejména k rodině Podstatzkých, která restaurování umožnila.
Po prohlídce fresek byli pozváni do zámecké kaple a na terasu, které nejsou běžně přístupné.
„Sál se nachází v jihovýchodní části přízemí a řadí se k pozůstatku románského hradu, který je součástí dnešní budovy zámku. Sál by zřejmě jakousi společenskou místností, ve které se prolínal světský život se základními duchovními hodnotami reprezentovanými malbami křesťanských mučedníků,“ uvádí pracovníci muzea, „kamenný hrad byl ve Velkém Meziříčí postaven již na konci druhé čtvrtiny 13. století, což bylo v té době výsadou pouze zeměpána. Svědčí to tedy o významném postavení pánů z Meziříčí. V textu se nenacházejí žádné zmínky o zadavateli či zhotoviteli, ale dle časového období byl objednavatelem zřejmě právě zástupce rodu pánů z Meziříčí.“
Na východní stěně byla odkryta malba znázorňující souboj černého rytíře a rytíře z Meziříčí, který nese štít s erbem pánů z Meziříčí. Erb je již v barevné kombinaci červené a bílé, jak jej má ve znaku město. Tento rytířský souboj je datován již před rokem 1300. V levé části této stěny byla ještě objevena o něco mladší malba Golgoty. Část severní stěny zdobí přes tři metry vysoká socha svatého Kryštofa.

Dílo je na poli epigrafiky ojedinělé

Na západní stěně byla odkryta figurální malba s průvodním latinským textem popisující život a smrt svaté Markéty ze Zlaté legendy. Zcela nahoře byl odkryt rozsáhlý text čítající sedmnáct řádků. „Dané dílo můžeme považovat za unikát na poli české epigrafiky, neboť nápisové paralely ke svým literárním protějškům zaznamenáváme zhruba od doby husitské, a to zejména v sakrálním prostředí,“ vysvětlila Martina Kvardová z brněnské Masarykovy univerzity. Při odkryvu latinského textu pracovali restaurátoři pouze s ostrým skalpelem a denně se při práci posunovali zhruba o dva decimetry čtvereční. Během odkrývání byly také průběžně injektovány trhliny a dutiny ve zdivu, upevňovány okraje poškození a také předběžně fixovány barevné vrstvy, aby nedošlo k jejich poškození.
Ačkoli jde o vysoce odbornou činnost, restaurátoři při své práci používali i běžné nástroje jako je zednické nářadí, zubařské nástroje, injekční stříkačky, štětce či vatové tyčinky.
„Vzhledem ke své zachovalosti a kráse provedení je dílo bezpochyby velkým obohacením našeho kulturního dědictví,“ poznamenala restaurátorka s tím, že při postupném velmi pomalém mechanickém snímání vápenných liček pomocí skalpelů a tyčinek ze skelného vlákna dospěli k úplnému dočištění figurálních výjevů a doprovodného textu západní stěny po čtyřech měsících.

Prohlídky sálu jsou vedeny průvodcem

Prohlídky rytířského sálu jsou vedeny průvodcem, který návštěvníkům poskytne odborný výklad, přičemž maximální počet osob v jedné skupině bude patnáct. Otevírací doba sálu s freskami je shodná s otevírací dobou muzea: květen, září, říjen: denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Červen: denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Červenec, srpen: denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupné činí pro dospělé 50, pro děti 25 a pro seniory 30 Kč.

Připr. Iva Horká

Řidič BMW, který zavinil smrt, byl vzat do vazby

Napsal boss On Červen - 30 - 2017 Přidej komentář

Žďárští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého řidiče vozidla BMW, které se v pátek 16. června střetlo s protijedoucím vozidlem Hyundai.

Muž, který řídil vozidlo BMW, byl v době nehody pod vlivem alkoholu a drog, navíc měl vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Jednadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání tří trestných činů, na podaný návrh byl vzat do vazby.
K dopravní nehodě došlo v pátek 16. června kolem půl sedmé večer. Jednadvacetiletý řidič vozidla BMW jel po silnici ve směru od Velkého Meziříčí k obci Stránecká Zhoř. V místě mezi křižovatkami k obcím Lavičky a Kochánov nerespektoval vodorovné dopravní značení „podélná čára souvislá“ a při předjíždění kolony vozidel přejel s automobilem do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem Hyundai Tucson.
Třiatřicetiletý řidič vozidla Hyundai utrpěl při dopravní nehodě velmi těžká zranění, kterým na místě podlehl. V automobilu s ním cestovala ještě žena a malé dítě, které utrpěly také zranění. Další čtyři osoby byly zraněny ve vozidle značky BMW, jednalo se o jednadvacetiletého řidiče a tři spolujedoucí, dvě mladé ženy a třicetiletého muže.
Všem šesti zraněným byla při dopravní nehodě způsobena vážná zranění a museli být letecky nebo vozidly zdravotnické záchranné služby transportováni do nemocnic v Brně a Třebíči.
Obě vozidla byla za účelem znaleckého zkoumání zajištěna. U řidiče automobilu BMW byl nařízen odběr krve za účelem zjištění, zda nebyl pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Na základě znaleckých posudků bylo zjištěno, že jednadvacetiletý řidič osobního automobilu BMW v době tragické nehody pod vlivem alkoholu a marihuany.
Na základě šetření policisté dále zjistili, že jednadvacetiletý muž řídil vozidlo BMW, i když mu byl letos v dubnu řidičský průkaz zadržen. Od začátku června má městským úřadem uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, a to v souvislosti s řízením pod vlivem návykových látek.
Kriminalisté na základě zjištěných skutečností zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého muže. „Muž byl obviněn ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedl npor. Mgr. Radek Uhlíř, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Policejní komisař podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do vazební věznice. Obviněnému jednadvacetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
-PČR-

Zastupitelé neschválili uzavření smlouvy o dílo s architektem Davidem Mikuláškem na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí

Napsal boss On Červen - 21 - 2017 Přidej komentář

Mikuláškův návrh zvítězil v architektonicko-urbanistické soutěži. Zastupitelé chtějí podle regulí této soutěže oslovit dalšího v pořadí. Tím je studio MCA Atelier – jmenovitě Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán a Ing. arch. Radek Novotný.

Starosta Radovan Necid v květnu obdržel dopis podepsaný dvanácti ze třiadvaceti zastupitelů. V tomto dopise jej zastupitelé vyzvali k tomu, aby nepodepsal smlouvu na projekt s vítězem architektonicko-urbanistické soutěže na úpravu velkomeziříčského náměstí. Necid smlouvu nepodepsal.

Návrh brněnského architekta Davida Mikuláška podle zastupitelů nesplňuje zdaleka všechny podmínky zadání. Předmětem kritiky je pak především řešení dopravy. Navrhované řešení je dle jejich názoru technicky neproveditelné a fakticky zcela nepraktické. Konkrétně se zastupitelům nelíbí zprůjezdnění pěší zóny v ulici Kostelní, kde chodí děti do školy a tělocvičny, stejně jako další lidé kolem Kotvičky z/na náměstí. Druhým zásadním nedostatkem je podle nich napojení čtvrtého ramene z ulice Radnická na okružní křižovatku na Třebíčské ulici. Nelíbí se jim také další věci jako neřešení zahrádek restaurací nebo prodejních stánků.

Proto architekt Mikulášek se dvěma svými kolegy dorazili na zasedání zastupitelstva, aby svůj návrh veřejně vysvětlili. Během téměř čtyřhodinové diskuze ale většinu zastupitelů architekti, ani člen poroty Tomáš Jiránek a sekretář soutěže Petr Velička (To pravé Meziříčí), nepřesvědčili. Pro realizaci Mikuláškovy studie se vyslovilo pouze devět zastupitelů z dvaceti jedna přítomných. Ostatní byli buď proti, nebo se zdrželi a jeden ani nehlasoval.

Ještě před hlasováním starosta Radovan Necid vyhlásil přestávku pro jednání zastupitelských klubů.

Během ní se někteří zastupitelé za ODS/To pravé Meziříčí ocitli pod (ná)tlakem „Necidovců“, aby hlasovali pro Mikuláškův návrh. Tito zastupitelé se nakonec v souladu se zákonem rozhodli podle svého svědomí a pro Mikuláškův návrh nehlasovali.

Je návrh referenda proti regulím soutěže?

Po tomto hlasování Radovan Necid (ODS/To pravé Meziříčí) navrhl uspořádání referenda, jestli občané chtějí úpravu náměstí podle návrhu týmu architekta Mikuláška. Ani pro referendum se nenašel dostatečný počet hlasů. Dá se říct, že Necidův záměr zhatila radní Salašová (To pravé Meziříčí), neboť ze zasedání předčasně odešla a její hlas Necidovy chyběl. Jenomže je otázkou, zda Necidův návrh s referendem nejde proti regulím a-u soutěže? Protože zdaleka nebyly vyčerpány všechny možnosti výběru návrhu. V podmínkách soutěže je věta: „Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzváni ocenění účastníci, v pořadí dle soutěže.“ Zatím se ovšem jednalo pouze s prvním, ostatní osloveni nebyli. Například ale ve Žďáře nad Sázavou přizvali k jednání rovnou první tři vítězné architekty. K tomu tamější starosta řekl, že vítěz automaticky nedělá projekt. V principu stejnou věc prohlásil i starosta Necid na zastupitelstvu dne 16. 12. 2015: „Porota stanoví pořadí, ale zastupitelstvo rozhodne, co se bude realizovat.“ Takhle mluvil Necid před rokem a půl, ale dnes tvrdí něco jiného. Podle něj je najednou pořadí sestavené porotou soutěže pro město závazné. Necidovi tehdy přitakal místostarosta Josef Komínek: „Je možné, že zvítězí jedna firma a my se rozhodneme jako zastupitelé pro třetí firmu. To není nikde napsáno, že ten první to musí být. Zastupitelé rozhodují o tom, která to bude z těchto firem, protože některá města rozhodla třeba pro druhou variantu.“

Zastupitelé vyzvali starostu k jednání s dalším architektem

Zastupitelé ve svém prohlášení vyzvali starostu Necida, aby ctil zákony našeho státu, respektoval rozhodnutí zastupitelstva a v souladu s podmínkami soutěže oslovil druhého v pořadí, tedy architekta Miroslava Cikána. S ním chtějí zastupitelé diskutovat na zasedání o jeho návrhu stejně jako s Mikuláškovým týmem. Pokud by se ani s M. Cikánem nedohodli, chtějí jednat s dalším v pořadí, tak jak předepisují regule soutěže. Výběr návrhu, podle kterého by se mělo opravit náměstí, pokračuje. Výroky „Necidovců“ o shození soutěže se tak nezakládají na pravdě. Vůli pokračovat nemají oni, protože nebyl prosazen jejich favorit.

Na zastupitelstvu v úterý 27. června R. Necid chce znovu projednávat referendum, přestože, jak je zmíněno výše, by mohl jít proti pravidlům architektonicko-urbanistické soutěže. Přitom ji sám vehementně prosazoval. Starosta by tedy měl akceptovat výzvu třinácti zastupitelů a na zasedání pozvat architekta Miroslava Cikána, aby prezentoval svůj návrh na úpravu náměstí a přilehlých ulic.

Aleš Horký

Výzva starostovi města Velké Meziříčí Ing. Radovanu Necidovi

My, níže podepsaní zastupitelé, Vás, pane starosto vyzýváme k tomu, abyste přestal cestou městských i dalších sdělovacích prostředků šířit polopravdivé, nepravdivé, či přímo lživé informace o průběhu výběru vítězného návrhu v rámci architektonické soutěže, vypsané v našem městě.
Architektonicko–urbanistická soutěž o návrh „Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí“ byla řádně schválena řádným zastupitelstvem našeho města, proběhla dle stanovených regulí, stanovila pořadí vítězných návrhů (1.-3. místo) a celkem odměnila 9 návrhů.
Dne 13. 6. 2017 proběhla na řádném zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí diskuze s autorem vítězného návrhu. Zcela v souladu s demokratickými principy naší země a zcela v souladu se Zákonem o obcích, který definuje pravomoci zastupitelstva, toto zastupitelstvo dne 13. 6. výrazným poměrem hlasů rozhodlo, že vítězný návrh architektonické soutěže autora Ing. arch. Mikuláška neschválilo.
Zcela v intencích pravidel této architektonické soutěže musí tedy následovat druhý krok, a to je oslovení dalšího autora v pořadí druhého oceněného návrhu – Ing arch. Cikána.
Takto bude soutěž pokračovat plynule dále, až do doby, kdy se toto řádně zvolené zastupitelstvo většinovým poměrem hlasů pro některý z oceněných návrhů rozhodne.
Teprve, pokud i poté nedojde ke shodě, lze uvažovat o dalších krocích, směřujících ke shodě výběru finálního návrhu.
Mediální kroky, které nyní Vy, pane starosto, a Vaši příznivci činí, zcela zpochybňují architektonickou soutěž a její pravidla, zpochybňují legitimitu zastupitelstva našeho města a nutné vědou ke spekulacím, proč tak dramaticky, tvrdě a nekorektně prosazujete stávající vítězný návrh. Architektonická soutěž dává dostatek prostoru k tomu, aby plynule pokračovala dále!
Vážený pane starosto! Žádáme Vás, my, zastupitelé tohoto města, abyste nadále nezkresloval situaci stran architektonické soutěže v našem městě a v rámci pokračování plynulého výběru oslovil dalšího v pořadí, vzešlého z této soutěže, a pozval jej na příští zastupitelstvo města k představení svého návrhu.
Ve Velkém Meziříčí, dne 17. 6. 2017
Zastupitelé města Velké Meziříčí

Nač ta hysterie?

Na mimořádném zastupitelstvu proběhla diskuze o podobě Náměstí s vítězem architektonické soutěže panem architektem Mikuláškem a jeho dvěma kolegy, studenty architektury. Námi zvolené zastupitelstvo se hlasováním (tedy demokraticky) usneslo, že tento návrh odmítá. Nejzásadnějším důvodem je řešení dopravy. Protože vítěz architektonické soutěže nedokázal zastupitele přesvědčit, tak návrh neodsouhlasili. Tečka. Proč více dmýchat emoce a vášně? Nyní má nastat jednání s autory návrhu, který obsadil druhé místo. Opět je vše demokratické a v souladu s podmínkami architektonické soutěže. A když neprojde návrh číslo dvě, tak máme ještě návrh číslo tři. Teprve pokud neprojde tento návrh, tak bychom se měli zamýšlet nad referendem občanů. Ale ne nad referendem nad jedním návrhem, ale nad třemi návrhy, ať je možné z čeho si vybrat. Pořád nebyly vyčerpány všechny možnosti řešení a jednání, tak proč budeme populisticky vytahovat referendum? Proč se rozpoutává hysterická kampaň, že tady máme „nehodné“ zastupitele, kteří jen politikaří a odmítají jediný nejlepší návrh podoby náměstí, který existuje? Na zastupitelstvu zazněl velmi rozumný názor pana místostarosty, že by budoucí podoba Náměstí měla mít výraznou podporu zastupitelstva, třeba dvoutřetinovou. A proto je potřeba tu podobu hledat a přesvědčit většinu lidí o správnosti vybraného návrhu. Takže pojďme pracovat a ne si stěžovat, pojďme komunikovat a ne se osočovat. Protože tady máme demokracii a ne nějakou totalitu. Připadá mi totiž, že k té totalitě už chybí jediné. Nesouhlasící zastupitele okamžitě zavřít, aby nemohli své negativní myšlenky šířit dále. Ale všeobecného konsenzu se nedosáhne napadáním zastupitelů v tisku, urážkami na sociálních sítích, či vytvářením nátlaku od cizích architektů. Všeobecného konsenzu se dosáhne jednáním u společného stolu a vyjasněním si otázek pro a proti. Objeví se u nás ve Velkém Meziříčí opravdový politik, který takovéto jednání vyvolá, nebo se tady budou pořád jenom urážet ti, co nemají ten „správný názor“?
Tomáš Rapušák

V soutěži Stavba Vysočiny zvítězila bohdalovská pyramida. Fotbalové šatny dostaly čestné uznání

Napsal boss On Červen - 14 - 2017 Přidej komentář

Jednu z hlavních cen v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina za rok 2016 si z našeho regionu odnesla Relaxační pyramida u Bohdalova. Čestné uznání porota přiřkla také zrekonstruovanému zázemí a fotbalovým šatnám na Tržišti ve Velkém Meziříčí.

V soutěži se utkalo ve čtyřech kategoriích celkem patnáct staveb. Bohdalovská pyramida (viz foto na straně 2) získala také cenu veřejnosti díky hlasování pomocí SMS.
Rovněž byl oceněn Studentský projekt 2016, jehož se zúčastnili studenti ze stavebních škol. Ti měli představit fiktivní řešení dostavby nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí, o kterém jsme informovali v předchozích číslech.
Relaxační pyramida vyrostla na Vysočině u obce Bohdalov v loňském roce. O výstavbu se zasloužil známý astrolog a bylinkář Emil Havelka. Bohdalovská pyramida má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu, je tedy zmenšeninou Cheopsovy pyramidy. Objekt slouží k relaxaci a působení pyramidální energie na několik lidí současně. Účelem je harmonizace všech energetických center v těle, tzv. čaker, a tím dochází k odstranění psychosomatických problémů a potíží. Při pobytu v pyramidě se nastartovává sebeléčivý proces.
Rekonstrukce velkomeziříčských fotbalových šaten (viz foto na straně 2) se zhostila místní firma BUILDINGcentrum-HSV Velké Meziříčí, ocenění převzal v Jupiter clubu jednatel firmy Karel Věžník. (na snímku stojící uprostřed). Stavba byla realizována pomocí dotace a příspěvku města za zhruba 27 milionů korun včetně vybavení. V současnosti slouží pro 210 fotbalistů žákovského a dorosteneckého věku a pro 60 fotbalistů dospělé kategorie.
-red, foto: Stavba Vysočiny-Na provizorním parkovišti ve Svitu se začne pracovat asi už po prázdninách

Napsal boss On Červen - 9 - 2017 Přidej komentář

Město Velké Meziříčí oznámilo zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu komunikace v ulici Pod Strání, chodníku pro pěší v těchto místech a provizorního parkoviště v areálu Svit.
Žádost ke stavebnímu úřadu město podalo 29. května 2017. Nyní běží lhůty pro účastníky stavebního řízení, kteří mohou podávat námitky k zamýšlené stavbě. Ta by měla začít zhruba po letních prázdninách. Podle informací na městském webu obsahuje stavební úpravy zmíněné komunikace, která bude rozšířena, dále vybudování zelených ploch, zbudování nového chodníku podél uvedené silnice a realizaci veřejného parkoviště pro asi 200 aut na pozemku města o rozloze zhruba jednoho hektaru. Podle našich informací jde o téměř celou plochu, kterou ve Svitu město vlastní. Další pozemky jsou v majetku společnosti Lidl, která hodlala v areálu postavit nový supermarket. Zda svůj záměr bude realizovat, není v tuto chvíli oficiálně známo. Starosta města Radovan Necid, který většinou jako jediný za město se společností Lidl jedná, o výsledcích neinformuje dostatečně ani veřejnost, ani zastupitele města.
-red-

Nemocnice v Mostištích má nový pavilon následné intenzivní péče

Napsal boss On Květen - 31 - 2017 Přidej komentář

Ještě před zahájením provozu s pacienty, který bude vyžadovat hygienická režimová opatření a nebude možnost si t prostory volně prohlédnout, se konal Den otevřených dveří v novém pavilonu následné intenzivní péče (NIP) mostišťské nemocnice. Zájemci si moderní oddělení se špičkovým vybavením v Nemocnici svaté Zdislavy mohli prohlédnout minulé pondělí od devíti do šestnácti hodin.

Ten se nachází za léčebnou dlouhodobě nemocných, s níž je propojen chodbou. Bude do něho přesunuto oddělení NIP, které již necelý rok funguje ve stávajících prostorách bývalé jednotky intenzivní péče a mělo šest lůžek.

„Na novém oddělení je v jednotlivých boxech umístěno osmnáct monitorovaných lůžek pro pacienty, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní péči. Dva boxy NIP jsou pak vymezeny pro infekční pacienty a panuje v nich zvýšený hygienický režim,“ vysvětlil vedoucí lékař nemocnice Igor Šimoník, „půjde o pacienty z celé naší republiky, zejména ty, kteří jsou po úrazech při haváriích, kdy došlo k rozsáhlým poraněním hlavy, páteře nebo míchy, dále pro pacienty po rozsáhlých neurochirurgických či kardiochirurgických výkonech, po vážných cévních mozkových příhodách nebo s vážnými chronickými plicními chorobami. Základním kritériem pro příjem pacienta na takové oddělení je to, že jeho stav je relativně stabilizovaný, nicméně potřebuje dlouhodobě podporu jedné ze základních životních funkcí, a to především dýchání.“

Centrální pult umístěný na chodbě slouží zdravotnickému personálu, který odsud může na monitoru počítače sledovat údaje o základních životních funkcích pacientů, neboť na každém z pokojů je kamerový systém. Ten monitoruje pacienty 24 hodin. Prvotním úkolem je zbavit nemocné závislosti na podpoře dýchání a snažit se o postupnou resocializaci, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.

Zmíněné oddělení podle lékařových slov splňuje velmi přísné evropské normy a dbá také na bazální stimulaci či přítomnost rodinných příslušníků u nemocného, která by měla být co nejčastější. S rodinou nemocnice úzce spolupracuje, aby návrat pacienta do života byl co možná nejrychlejší. Pacient by měl odcházet z tohoto oddělení v určité míře soběstačný. Odsud může pak pokračovat v léčbě na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, které hodlá nemocnice v krátké době zřídit.

O pacienty, jež potřebují zvýšenou péči na oddělení NIP, se bude ve dvanáctihodinové pracovní době starat zdravotnický personál lékařů, sester (21 plus jedna sestra na ranní směnu) a sanitářů (22), který čítá přes padesát lidí. „Navýšení personálu nám ukládá vyhláška,“ dodal dr. Šimoník.

Stavba trvala necelý rok a vyžádala si řádově několik desítek milionů korun.

Nehoda u Laviček si vyžádala dvě zranění. Zasahoval i vrtulník

Napsal boss On Květen - 23 - 2017 Přidej komentář

Policisté z dopravního inspektorátu Žďár n. S. vyjížděli v pátek 19. 5. krátce po půl třetí odpoledne vyšetřovat dopravní nehodu, která se stala na silnici II/602 mezi Stráneckou Zhoří a Velkým Meziříčím.

Šestašedesátiletý řidič  s osobním vozidlem Škoda Felicia při odbočování vlevo a vyjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na silnici II/602 zřejmě přehlédl nákladní soupravu tvořenou tahačem a návěsem. Tato nákladní souprava projížděla po silnici II/ 602 ve směru od obce Stránecká Zhoř a jela směrem na Velké Meziříčí. Došlo ke střetu obou vozidel. Při střetu vozidel řidič s nákladním kamionu dostal smyk, při kterém vyjel mimo komunikaci vlevo do travnatého silničního příkopu, kde se souprava převrátila na bok. Osobní vozidlo Škoda Felicia bylo po střetu  odhozeno mimo komunikaci do travnatého silničního příkopu napravo. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče, který byl z místa letecky transportován do nemocnice v Brně. Dále při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče nákladního vozidla, který byl z místa převezen do nemocnice v Jihlavě. Na místo vyjeli policisté, kteří z důvodu neprůjezdnosti místa museli usměrňovat dopravu. Policisté provedli na místě dopravní nehody u obou řidičů dechové zkoušky s negativními výsledky. Při nehodě vznikla celková škoda přesahující částku 170 000 korun. Další okolnosti dopravní nehody vyšetřují žďárští dopravní policisté. Hasičská jednotka provedla zajištění místa nehody proti požáru a proti úniku provozních kapalin.

-pol, red-