Medřičské listy

Články z rubriky ‘Publicistika’

Babí léto v Balinách

Napsal boss On Říjen - 17 - 2017 Přidej komentář
Krásný víkend je za námi. Rosničkáři měli zase pravdu a tentokrát rozhodně nikoho nenapudili. Obloha jako vymetená, dvacet stupňů, bezvětří… Není proto divu, že tolik lidí opustilo města i zahrádky a vyrazilo na výlet do volné přírody, kde barvy podzimu nyní roztáčejí karneval.
Ideální příležitostí, jak si užít podzimní neděli s lidmi naladěnými na stejnou strunu, byla návštěva Balin nedaleko Velkého Meziříčí. Od jedné do čtyř hodin odpoledne tam v ekocentru Chaloupky byl připraven bohatý program pro děti i dospělé, kteří si rádi hrají, povídají nebo jen tiše žasnou nad tou podzimní krásou.
Ekocentrum se svou vyhlášenou rozlehlou přírodní zahradou přilákalo spoustu rodin s dětmi, babičkami i dědečky. Pustit se mohli do poznávání bylin a popíjení bylinných thé, malého orientačního běhu po zahradě, vyrábění dřevěné sovičky, skřítka z jablka a barevných listů, tvoření ozdob z vlněné plsti, pečení trdelníku nad ohněm, projíždění na poníkovi… Díky prostoru a dobré organizaci vládla všude pohoda a úsměv. Do Balin za stresem nejezdí nikdo.
-text a foto: hu-

Zamyšlení nad referendem

Napsal boss On Říjen - 10 - 2017 Přidej komentář
Budeme mít referendum o jednom návrhu, který byl vybrán komisí jako nejvhodnější. Podle konstatování soudu mají občané právo říci svůj názor, ale ani v případě kladného výsledku referenda nemusí být tento návrh skutečně realizován. Navíc tam bylo konstatováno, že zastupitelé postupují správně.
Hodnotící komise architektonické soutěže u každého ze tří oceněných návrhů dala doporučení, co je třeba upravit v případě, když město bude o tomto návrhu jednat. Pro mě jako člověka, který preferuje logické myšlení, z toho plyne jediný závěr, že ani komise nebyla přesvědčena, že musí být nutně vybrán první oceněný návrh. Nicméně se musíme v referendu vyjadřovat pouze k jednomu návrhu, přitom ale zastupitelstvo shledalo první oceněný návrh jako nedostatečný a zahájilo jednání s autory druhého oceněného návrhu, čímž neporušilo podmínky soutěže ani zákon o veřejných zakázkách.
Nebudu zde porovnávat návrhy, ale doma se nám líbí nejvíc oceněný návrh číslo tři. Samozřejmě jako každý návrh, i tento potřebuje nějaké změny, ale dle našeho názoru je nejkomplexnější a nejlepší. Protože řeší nejen náměstí, ale také nábřeží řek a přilehlé ulice. Tento architektonický návrh se snaží vytáhnout život z domů na ulici, přesně podle filozofie knihy Města pro lidi autora Jana Gehla. A pro případné kritiky jen podotknu, že jsme u našeho hodnocení měli dva budoucí architekty, kteří sice ještě studují, ale zároveň už pracují v architektonické kanceláři. A navíc jeden z nich zde od malička bydlí a zná místní prostředí. A co máme dělat? Vyvolávat referendum o třetím návrhu nebo přesvědčovat zastupitele, že trojka je ta nejlepší?
A tady je zakopaný pes, protože architektonický návrh se může „líbit“ a musí splňovat zadané podmínky. A to slovo líbit není měřitelné žádným nástrojem, tak jako skok do dálky, výše nabízené ceny nebo počet uzavřených obchodních případů. Komise stanovila pořadí návrhů, které se jí nejvíc líbily. Nepochybujeme o odbornosti poroty, stejně jako nepochybujeme o odbornosti rozhodčích při závodech v krasobruslení. Přitom většina diváků byla přesvědčena o tom, že nejlepší je krasobruslařka s číslem 8 a rozhodčí vyhodnotili jako nejlepší závodnici číslo 5. Je mnoho jiných faktorů, které hodnocení ovlivňuje a nebudu je vyjmenovávat. Jakmile je hodnocení závislé na slově líbit, tak hodnocení nebude nikdy objektivní. Jinými slovy: kdyby byla hodnotící komise architektonické soutěže zcela jiná, tak je velká pravděpodobnost, že soutěž vyhraje někdo jiný. Protože každému se líbí něco jiného.
Souhlasím s referendem o třech návrzích. Referendum o jednom návrhu je pro mě diskriminační, protože mohu první návrh jen odmítnout a nemohu říci, který návrh se mi líbí.
A závěrem takový bonmot – ve VM vznikla „apolitická iniciativa“. Její členové na městském zastupitelstvu tleskají, vykřikují, případně si berou slovo, aniž by je k tomu někdo vyzval – vše po odstoupení starosty. A to se, prosím, nejednalo o Náměstí. Takže moje prognóza je, že do příštích komunálních voleb bude mít tato „apolitická iniciativa“ svou kandidátku. Jednak se její kandidáti budou vymezovat vůči současnému vedení města, a třeba se tam objeví i někteří současní zastupitelé, uvidíme v brzké budoucnosti…
Mgr. Tomáš Rapušák, Velké Meziříčí

Základní umělecká škola Velké Meziříčí po 5 letech opět vycestovala do chorvatského Tisna

Napsal boss On Říjen - 10 - 2017 Přidej komentář
Jejím úkolem bylo reprezentovat kulturní dění ve Velkém Meziříčí, ale také jedinečný systém uměleckého vzdělávání v České republice. To se našemu tanečnímu orchestru povedlo na výbornou na společném koncertu orchestrů partnerských měst. Po vystoupení orchestru města Tisna následoval koncert naší ZUŠ v podání tanečního orchestru pod vedením p. uč. Josefa Vaňhary DiS., který byl jednou velkou hudební show. Ta sklidila bouřlivý potlesk a zasloužené ovace publika. Velká škoda byla, že nebylo technicky možné, aby naše těleso vystoupilo společně s dalšími spolky z Velkého Meziříčí, jako např. folklórní soubor Horáčan.
Za odměnu naše děti navštívily Vranské jezero, město Šibenik, koncert místní pop-rockové skupiny, byla pro ně připravena plavba na moři, návštěva sportovní haly, dost prostoru měly i na koupání aj.
Žáci naší ZUŠ si tento pobyt náležitě užili, velký dík jim patří za disciplinovanost a smysl pro týmové jednání. Jejich chování svědčí o tom, že jsou nejen perfektně fungujícím tělesem, ale i velikou partou kamarádů. Dále bych chtěl poděkovat kolegům ze ZUŠ, především panu dirigentovi Josefu Vaňharovi, a panu Jiřímu Michlíčkovi za 24hodinový servis v řešení vzniklých problémových situací, které se takovým velkým výpravám nevyhýbají.
Jsem rád, že naše ZUŠ-ka má co nabídnout nejen v našem městě, státě, ale i v Evropě.
Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

V domově pro seniory není na pověstnou „okurkovou sezonu“ čas

Napsal boss On Září - 7 - 2017 Přidej komentář
Závěr léta byl v domově pro seniory skutečně pestrý. V pondělí 21. srpna přijeli na návštěvu studenti z Jižní Koreji, kteří si pro obyvatele domova připravili bohatý program. Dopoledne probíhalo povídání o korejské kultuře a zvyklostech s ukázkami tradičního bojového umění Taekwon-Do, tance masek na vyhánění démonů i moderního tance. Odpoledne si dobrovolníci nachystali ochutnávku korejských jídel, které sami uvařili. Obyvatelé tak měli výjimečnou možnost okusit cizokrajnou kuchyni a mnozí si ji velmi pochvalovali. O den později přijela do domova hudební skupina Šafářanka z Křižanova, která zahrála klientům k tanci i poslechu. Obyvatelé mají tuto kapelu velmi v oblibě, neboť hraje jejich oblíbené skladby. Pozvání na slavnost přijali také klientky a pracovnice Domova pro seniory Koutkova-Kubešova z Třebíče. I oni si tak v roli milých hostů mohli spolu s obyvateli domova vychutnat zmrzlinu, která na takové slavnosti nesmí chybět. Další velkou, dokonce celovíkendovou, akcí bylo natáčení filmu Chvilky, režisérky Beaty Parkanové (snímek nahoře), jejíž dědeček ve velkomeziříčském domově v minulosti žil. Natáčení probíhalo jak v interiérech domova, tak v jeho exteriérech. Skloubit běžný provoz s natáčením filmu nebylo snadné a bylo proto třeba přijmout řadu opatření, na kterých musel zapracovat celý tým našich sestřiček i pečovatelek. „Chci moc poděkovat nejen úsekových sestrám paní Vaňkové a paní Vodové, jejich týmům pečovatelek i zdravotních sester, ale i vedoucímu úseku údržby panu Markovi, za skvělou přípravu a hladký průběh celého natáčení,“ sdělila pracovnice vztahů k veřejnosti Kristýna Pokorná. Někteří klienti dokonce dostali příležitost k účinkování v připravovaném snímku. „Doufáme, že se některé z premiérových představení filmu, odehraje i v našem domově“, doufá jako správná „píáristka“ Pokorná. V domově se před nedávnem rozšířila Galerie stoletých. Přibyla v ní fotografie paní Berty Maškové, která oslavila své životní jubileum v květnu. Její uměleckou fotografii vytvářeli děti z fotografického kroužku z místního Domu dětí a mládeže.
Od září v domově opět začne výuka Univerzity třetího věku. První hodina bude již ve čtvrtek 7. 9. Bude navazovat na kurz z předchozího roku Nauky o planetě zemi s panem doktorem Kameníkem. Je určena lidem starších 50 let. Přihlášky je možné nalézt na internetových stránkách domova či na recepci v domově.                      Kristýna Pokorná, DS

Titul Zdravá školní jídelna může jako první ve městě užívat ZŠ Sokolovská

Napsal boss On Září - 7 - 2017 Přidej komentář
V roce 2015 odstartoval pilotní projekt Státního zdravotního ústavu v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a krajskými hygienickými stanicemi „Zdravá školní jídelna“, který má za cíl vybudovat místa, kde děti dostanou pestré a vyvážené jídlo, které dobře vypadá i chutná.
Naše školní jídelna se již dlouhou dobu snaží připravovat stravu pro děti, která odpovídá zásadám zdravé výživy a tento projekt byl pro nás výzvou, zda dokážeme splnit všechna kritéria, která jsou nutná k získání certifikátu „ Zdravá školní jídelna“.
Od 1. ledna 2017 jsme byli na vlastní žádost zařazeni do tohoto projektu. Našim garantem pro kraj Vysočina byla z krajské hygienické stanice paní Hana Zajícová a školním garantem vedoucí školní jídelny paní Marie Hladíková, která sestavuje jídelníček podle deseti přesně stanovených kritérií:
- Vhodný pitný režim s omezením jednoduchých cukrů
- Plánování jídelníčků dle Nutričního doporučení
- Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
- Omezení používání dochucovadel
- Nepoužívání polotovarů – vařit převážně s čerstvých surovin
- Veřejně dostupný jídelníček
- Snížení množství soli
- Výzdoba jídelny
- Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy
- Zařazování sezonních potravin
Do projektu jsme vstoupili s cílem vzbudit u dětí zájem o zdravou výživu zařazováním méně známých potravin a nových receptů. Právě příprava nových receptur pro nás byla velmi náročná a byli jsme rádi, když odezva ze stran našich strávníků byla ve většině případů hodnocena velice kladně.
Příprava stravy ve školní jídelně totiž vyžaduje znalost mnoha předpisů, dodržování přísných zásad hygieny, správné výrobní praxe a zdravé výživy. To všechno u nás kontrolovala a posuzovala správný průběh paní Zajícová z krajské hygienické stanice.
Po půlročním snažení se nám podařilo získat certifikát a od 8. srpna 2017 můžeme jako první školní jídelna ve Velkém Meziříčí a jako čtvrtá v kraji Vysočina užívat titul „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“.
Jsme velice rádi, že strávníci změny jako zařazování hodně čerstvé zeleniny, bezmasých jídel, vyřazení uzenin a uzeného masa, zařazování méně známých druhů potravin, hodnotí převážně kladně a my se i nadále budeme snažit připravovat chutnou a pestrou stravu pro naše děti a ostatní strávníky.
Mgr. Petr Hladík, ředitel školy
Marie Hladíková, vedoucí školní jídelny

Komentář zastupitele města: schíza nad městem

Napsal boss On Srpen - 30 - 2017 Přidej komentář

Vážení čtenáři!

Dovolil jsem si pro svůj dnešní příspěvek do týdeníku Medřičské listy použít parafrázi z názvu slavného francouzského detektivního filmu Strach nad městem. J. P. Belmondo v roli komisaře Le Telliera v něm nekompromisně honí a následně likviduje nebezpečného jednookého zabijáka. Vzpomínáte? Alespoň tedy vy starší. To se psal rok 1975.
Dnes se píše rok 2017 a v našem městě se dějí – díky vypsané a již proběhlé architektonické soutěži o podobě našeho náměstí – skutečně schizoidní věci! Schizis znamená rozštěp, schizofrenie pak rozštěpení osobnosti, vedoucí nakonec k jejímu totálnímu úpadku. Posuďte sami, vážení čtenáři, co je a co není normální.
Zastupitelstvo svou většinou schválilo pravidla architektonické soutěže. Její nutnost tehdy vehementně obhajuje i ing. arch. Velička spolu s naším panem starostou ing. Necidem. Soutěž proběhne, jsou oceněny tři vybrané návrhy. Jednací řízení bez uveřejnění je zahájeno s prvním v pořadí z oceněných – zcela dle regulí této soutěže – ing. arch. Mikuláškem. Zastupitelstvo se svou většinou k tomuto návrhu nepřiklání a chce oslovit druhého v pořadí oceněných – doc. ing. arch. Cikána. Vše zcela v regulích této soutěže. A dějí se věci! Zastupitelé dostávají emailové dopisy, v nichž je různí architekti vyzývají, aby se nepletli do odborných věcí a ctili jen a jen vítězný návrh. Skupina občanů našeho města za vydatné podpory nestranného sekretáře architektonické soutěže ing. arch. Veličky a s pasivní a někdy i aktivní podporou našeho pana starosty organizuje mítinky, a tatáž skupina následně sbírá podpisy za vypsání referenda opět k vítězství prvního oceněného návrhu. Zastupitelé jsou vyzýváni touto skupinou, aby dále ničeho nečinili v rámci architektonické soutěže, dokud neproběhne referendum (které jisto jistě „vybere“ jediný, otázkou referenda kandidující, tedy onen první návrh). V našem, tedy městském, měsíčníku je referendu věnována neskutečná publicita, o referendu je publikováno v příloze jižní Moravy – Vysočiny v celorepublikovém deníku Právo. Z tohoto článku cituji, že podle starosty města Radovana Necida budou radní o věci jednat 23. srpna a předpokládá se, že schválení referenda zastupitelům doporučí… konec citace.
Čili, pokud se tak stane, titíž zastupitelé, zasedající v radě města, kteří schválili podmínky architektonické soutěže, je nyní svým rozhodnutím zcela odhazují do koše… Nehledě na porušování dalších zákonů naší země – například zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách atd. Vše mi připomíná dobu dávno minulou, kdy totalitní moc v rámci zachování dojmu demokracie lidu předhodila jediného kandidáta s tím, zde máte toho správného, vyberte jej a držte ústa. Fungovalo to tak přes padesát let. Otázka probíhajícího referenda je přeci podobná. O dalších návrzích není třeba se bavit, občané, za vás myslí odborníci, vy tomu nerozumíte, vítězný návrh je jistě jedině vhodný pro naše město. Věřím a doufám, že dnes je zcela jiná doba a že většina zastupitelů se nedá žádným tlakem přinutit k tomu, aby hlasovala v rozporu se svým přesvědčením a nakonec pak v rozporu i se zákony naší země. Věřím, že soutěž bude prakticky dotažena do konce a že dle jejich regulí se zastupitelstvo svou většinou na některém z oceněných návrhů shodne. A pokud se tak nestane, pak si referendum umím představit – ale ne s otázkou vylučující jakoukoliv diskuzi o dalších oceněných návrzích, a tak jednoznačně a diskriminačně preferující první oceněný návrh. Potom referendum není otázkou vůle občanů a jejich svobodného rozhodnutí, ale pouze falešnou zástěrkou k prosazení prvního návrhu. Pokud referendum, tak o všech třech návrzích. A po vyčerpání možností pravidel architektonické soutěže!
Vážení spoluobčané, architektonická soutěž stála naši městskou pokladnu cca 700 000 Kč, náklady na případné první, nyní prosazované referendum, se odhadují na 250 000 – 300 000 Kč. Totéž platí o eventuálních dalších potenciálně možných referendech, které by mohly následovat po eventuálně neúspěšném nyní prosazovaném referendu. Neroztáčíme tak trochu mnohasettisícovou a možná i milionovou ruletu s neodhadnutelným výsledkem? A neodkládáme realizaci rekonstrukce náměstí do daleké budoucnosti? Referenda, soudní spory, různá odvolání a opět soudní dohry, to vše se může vléci léta…
Věřím, že čistá síla demokracie si v bahně pokrytectví musí svůj pramínek prorazit. Alespoň v to pevně doufám. Doufám, že my, normální občané našeho města, a naše reprezentace sdružená v našem zastupitelstvu, se nedají nikým manipulovat a ani zastrašovat. A k tomu nechť nám napomáhají zákony naší země i náš zdravý rozum – pokud možno ve společném souladu a jednotě!
MUDr. Jiří Kaše, zastupitel a hlavně občan města Velké Meziříčí

(Pozn. red.: Ve vydání ML dne 30. 8. se můžete moci podrobně seznámit s rozdíly prvních dvou oceněných návrhů architektonické soutěže v řešení tak důležitých věcí jako je doprava, zeleň, parkování apod. Pro nás – laiky – toto téma přehledně a odborně zpracoval profesionál ve svém oboru.)

Léto v domově pro seniory

Napsal boss On Srpen - 22 - 2017 Přidej komentář
Mohlo by se zdát, že se prázdniny obecně nesou v útlumu aktivit a organizovaných akcí, ne však v domově pro seniory. Kromě pravidelné výuky v rámci Letní školy seniorů pořádané Krajským úřadem Kraje Vysočina se v domově konají zajímavé návštěvy, a to z nejrůznějších oblastí.
Jako první v letních měsících přijeli do domova místní profesionální hasiči. Na programu byla nejprve přednáška o hasičském povolání z úst velitele Jiřího Doležala. Po ní se všichni účastníci přesunuli před domov, kde čekala výjezdová jednotka s vozy. Senioři si tak mohli prohlédnout nejen vozy zvenčí, ale hasiči jim ukázali také své profesionální vybavení.
Konec července zpestřila klientům mládež Adventistů sedmého dne, která se účastnila Moravského kongresu mládeže v Nesměři. Asi 30 mladých lidí si pro seniory připravilo hudební a zábavný program. „S mladými lidmi do domova přišla skvělá atmosféra, bylo krásné pozorovat rozzářené tváře našich obyvatel při rozhovorech s mládeží,“ sdělila sociální pracovnice Eliška Gregorová. Naopak začátek srpna patřil ministerské návštěvě. Do domova zavítal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek v doprovodu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a jeho náměstků Pavla Fraňka a Vladimíra Novotného. Návštěvu provedl domovem, terapeutickou zahrádkou i parkem ředitel domova Vítězslav Schrek. „Vítám, že se pan hejtman rozhodl ukázat panu ministrovi zrovna náš domov. Myslím, že se moji kolegové a kolegyně mají právem čím pochlubit a ukázat členu vlády i zástupcům zřizovatele výsledky své práce. Rovněž oceňuji nabídku pana hejtmana na diskuzi s personálem o věcech, které je těší, nebo naopak trápí“, ocenil výsledek návštěvy ředitel Schrek.
Pomyslnou štafetu návštěv v domově převzal primář oblastního střediska Nové Město na Moravě Milan Korsa s přednáškou o povolání záchranářů rychlé záchranné služby. Nejprve proběhla přednáška a po ní si klienti mohli prohlédnout vybavení sanitky i záchranářských kufrů. „Jsem ráda, že jsme tu měli takovou návštěvu a mohli si prohlédnout vůz. Velmi si vážím práce záchranářů, ale doufám, že jejich pomoc nebudu potřebovat,“ okomentovala akci jedna z obyvatelek domova.
I zbytek léta bude pro seniory plný zajímavých akcí v čele s návštěvou korejských studentů. Ti si připravují přednášku o rodné zemi a její kultuře. Obyvatelé se mohou také těšit na zahradní slavnost, kdy k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Šafářanka z Křižanova.
Kristýna Pokorná, DS VM

velikost videa 310x250