Medřičské listy

Články z rubriky ‘Publicistika’

Mateřská škola Ořechov se stala vítězem finále Coolinaření se Zdravou pětkou v kategorii mateřských škol

Napsal boss On Červen - 14 - 2017 Přidej komentář

Celostátní kuchařská soutěž Coolinaření se Zdravou 5 podporuje u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu. Soutěž byla určena dětem ve 4 kategoriích – předškolní skupiny MŠ, žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a děti z dětských domovů.
Nejprve proběhlo regionální kolo, kdy porota z přihlášených 571 týmů vybrala pouze 5 týmů z každé kategorie z celé České republiky, které postoupily do celostátního finále v Praze. Soutěžní disciplínou regionálního kola byla příprava zdravé svačiny. Odborná porota hodnotila nejen složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s připraveným pohoštěním. Soutěžící měli za úkol navrhnout, komu připravené pohoštění darují a udělají mu tak radost. Děti musely také svůj výběr obdarovaného zdůvodnit. Tým soutěžících z ořechovské školky, který se dostal do finále, připravil svačinu pro místního myslivce, pana Romana Sklenáře, jenž je během celého roku učí lásce ke zvířátkům, lesu a přírodě. Svačinka připravená z avokádové pomazánky a celozrnného chleba byla nejen zdravá, ale také lahodila oku. Pod dětskými ručičkami vznikl obličej myslivce s kloboukem a péry ze zeleniny.
Finále celostátní soutěže se konalo v sobotu 3. června 2017 ve středisku Plechárna v Praze na Černém Mostě.
První disciplínou byla příprava pokrmu studené kuchyně a to zcela v režii týmů. Všechny suroviny i dekorace si tým přivezl vlastní. Děti z Ořechova si připravily pro tuto disciplínu tuňákové wrapy.
Druhá disciplína spočívala v tom, že soutěžící museli vybrat z několika do poslední minuty tajných surovin ty správné z hlediska nutriční vyváženosti a pak je srovnat do svačinového boxu tak, aby žádný strávník neodolal. A tak se ořechovští pustili s chutí do práce. Vybrat správné suroviny nebyl pro děti příliš velký úkol, ve školce si pravidelně povídají o zdravé a vyvážené stravě. Nešetřily tedy fantazií a vytvořily do svačinové krabičky kačenku na ořechovském rybníku – tedy sýr ve tvaru kačenky na namazané celozrnné housce. Vlnky na rybníku dotvořily ze semínek. V boxu nesměla chybět nakrájená zelenina a ovoce. O tom, že jsou děti šikovné také svědčilo to, že i v tak nízkém věku pracovaly s ostrým nožem, škrabkou i grilem, ve kterém opékaly wrapy. Porotu jistě také okouzlila pěkná příprava celého stolu a kostýmy kuchařů, které byly oranžové, protože děti z MŠ Ořechov se jmenovaly Veverky Čiperky. Tento název jim daly paní učitelky, neboť vychází z ŠVP, které má škola vypracované a nese název „Školka plná pohody s veverkou Čiperkou“. Vítězové čtyř kategorií získali velkou zážitkovou odměnu – víkend na farmě Ekocentrum Orlov u Příbrami od 9. do 11. června 2017.
Text: Mgr. Bohdana Musilová


Po myslivecké stezce ve Lhotkách

Napsal boss On Červen - 14 - 2017 Přidej komentář

V neděli 28. května 2017 se vydali po myslivecké stezce pořádanou mysliveckým spolkem Lhotky. Zábavného dne se zúčastnil velký počet dětí společně s rodiči a přáteli.
Připravený program pro děti byl zajímavý a pestrý. Děti s rodiči procházeli mysliveckou stezkou s jednotlivými stanovišti, kde měli možnost získat nové poznatky z přírody. Plnili úkoly v kterých poznávali různé druhy rostlin i stromů. V soutěžích si vyzkoušeli střílení ze vzduchovky a střelba z luku co děti velice bavilo.
Po cestě měli zpestření koně a poníky na kterých se mohli svézt. Po návratu zpět na hřiště zhlédli vystoupení dětí z mateřské školky, šermířů a nakonec přijela policie České Republiky a předvedla vybavení policejního vozu.
Děti se vydováděli na skákacím hradě a obdivovali živé papoušky i bažanty.
Touto cestou chceme poděkovat všem zúčastněným za nádhernou atmosféru a všem sponzorům kteří nás podpořili se získáním odměn pro zúčastněné děti.
Děkujeme i učitelkám z místní školy za velkou výpomoc při uskutečnění dětského dne.

Myslivecký spolek Lhotky


Pánové z domovů na Velkomeziříčsku jdou s poslední módou

Napsal boss On Červen - 9 - 2017 Přidej komentář

Květen byl pro obyvatele velkomeziříčského domova opět velmi pestrý a plný událostí. Stavěla se májka, se svou besídkou domov navštívily děti z MŠ Oslavické, probíhala pravidelná výuka, peklo se, sázelo se a závěr měsíce patřil společnému opékání buřtů s klienty Denního stacionáře Nesa. To se konalo v přilehlé parku, který je během dne volně přístupný i veřejnosti a využívají jej především místní maminky s malými dětmi, ale i senioři z blízkého okolí.
„Společné setkání se skvěle vydařilo. Líbilo se jak našim klientům, tak klientům místního stacionáře. Oni pro nás pravidelně připravují třeba Mikulášskou nadílku, kdy v kostýmech navštěvují obyvatele domova, a tak nám bylo tentokrát ctí, je na oplátku pozvat k nám a pohostit je v našem domově,“ sdělila sociální pracovnice Eliška Gregorová.
Aby toho v květnu nebylo málo, obdrželi mužští zástupci obyvatel Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí milý dar v podobě moderních pánských košil českého výrobce od společnosti AMJ Trade ve Žďáru nad Sázavou. Nové kousky v šatníku muže samozřejmě potěšily a s radostí si je proto oblékli hned k odpolednímu posezení v kavárně. Všechny košile ale nezůstaly jenom ve velkomeziříčském domově. Ten se rád podělil také s klienty Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou a Ústavu sociální péče v Nových Syrovicích. „Jsem rád, že jsme dostali takový dar, že na nás někdo myslí i přes oblast odívání,“ komentoval prezent jeden z obyvatel domova.
V červnu se pro klienty opět chystá mnoho zajímavých událostí. Kromě pravidelné výuky na univerzitě třetího věku nebo tematicky laděných dnů, vyrazí klienti reprezentovat barvy domova na Krajské kolo ve hře pétanque, které se bude konat 13. června v Domově pro seniory Třebíč Manželů Curieových.

Bc. Kristýna Pokorná, pracovnice vztahů k veřejnosti, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

S regulací početí jsme to přehnali…

Napsal boss On Květen - 16 - 2017 Přidej komentář
Plánované rodičovství a antikoncepce v širších souvislostech bylo tématem středeční přednášky psychogynekoložky MUDr. Heleny Máslové z Prahy, která se konala ve Velkém Meziříčí.
Již zahájení přednášky bylo netradiční. Ze židlí připravených v řadách vytvořily na pokyn paní doktorky ženy kruh a po chvíli sezení nám paní doktorka dala pokyn, abychom povstali (přítomní byli i dva muži) a přesedli si na židli jinou… to proto, abychom si procítili, jaké to je, dělat v životě nenadálé změny. I přes zdravotní handicap z nachlazení byla paní doktorka velmi empatická a přednáška, byť odborná, se nesla ve velmi srdečném a přátelském duchu, o čemž svědčí i otevřenost některých žen.
Velmi otevřeně hovořily o své antikoncepci a jejich negativních důsledcích i o tom, jakou svízelnou cestou při asistované reprodukci si prošly na cestě k vytouženému miminku. Bohužel v dnešní době se věkový rok ženy, která má první dítě, posunul na věk 32 let, což není dle paní doktorky úplně dobré. Biologická zralost ženy pro reprodukci je kolem 20 let, nejlépe mít první dítě ve věku 24 let a bohužel, tato biologická zralost je jenom jednou za život. Platí i pro muže, byť u nich se hranice malinko posouvá. Je zcela proti přírodním zákonům počít ve věku pozdějším, muži padesátníci a ještě starší, totální průšvih.
Další průšvih u ženské populace je v tom, že dívky velice brzy a to ve věku 13 let zahajují sexuální život, kdy nejsou ještě jako ženy úplně zralé, též jejich sliznice děložního hrdla není připravena k pohlavnímu životu, což může velice brzy vést ke gynekologickým onemocněním. Není dnes mimořádné to, že ženy ve věku 24 let podstupují konizaci děložního čípku pro dysplázii, což je stav nádorových buněk. Velmi se na tom účastní právě předčasný pohlavní život. Ideální věk k zahájení pohlavního života je okolo 18 let. V dnešní době zcela nemyslitelné. Na otázku proč dívky takto předčasně zahajují svůj sexuální život, se paní doktorka dozvídá ve své ambulanci, že to dělají proto, že se cítí osaměle, hladoví po lásce, po tělesném spojení, což může být nějaká nedostatečnost v raném dětství. Pokud velmi mladá dívka začne užívat hormonální antikoncepci, nese to s sebou značná rizika pro její budoucí plodnost. Pro mozek, který si denně musí vzpomenout „nechci dítě, musím si vzít pilulku“ je to velmi silné sebeprogramování a tento program ukončit po deseti a více letech užívání HA je velice nesnadný. Za tu dobu jsou již v mozku změny a to v části, která je zodpovědná za „spontánní chování“. Do spontánního chování patří i spontánní menstruace, spontánní početí, spontánní porod. Vzniká tzv. reprodukční návyk na neplodnost.
ČR patří mezi země, kde je nejvíce narušena plodnost. Ročně je provedeno asi 30 – 40 000 cyklů asistované reprodukce, přičemž se z toho narodí jenom asi 3 000 dětí, tedy úspěšnost asistované reprodukce je pouze 10 %, nicméně obrovský byznys. Frustrace neplodnosti u ženy je srovnatelná s frustrací při nádorovém onemocnění.
Nový obor medicíny Reprodukční neuroendokrinologie, se zabývá výzkumem, co se děje v mozku, aby to spustilo kaskádu hormonů do vaječníků . V r. 2012 byl objeven nový hormon „gonádoinhibiční“, který blokuje početí. Je to minusový hormon oproti hormonu gonádotropnímu a u žen v současné době převládá spíše ten minusový. Příčinou je velký stres, kterému jsou ženy vystaveny a také tím, že ženy velmi často suplují mužské povinnosti.
Koneckonců i za zabránění otěhotnění jsou zodpovědny dnes ženy, což není od mužů fér. Dříve byla žena zodpovědna za to donosit a porodit dítě a muž byl zodpovědný za to ji oplodnit či neoplodnit.
Dnešní muži jsou v této oblasti velmi nezodpovědní. Neučí se přerušovanou soulož, odmítají kondomy a o vazektomii (nebolestivá a velice jednoduchá mužská sterilizace) nechtějí ani slyšet. Těžko může žena chtít po 10 a víceletém užívání HA a následném vysazení, kdy muž má po celý čas sex bez rizika, aby přistoupil na jiné praktiky, zabraňující oplodnění.
ČR je světovou velmocí v užívání HA a to 54 %, kdy průměr v zemích EU je 22 %. Na Slovensku 16 %, v Japonsku 1 %, v USA 16 %. Vazektomii v USA podstoupilo 19 % mužské populace, v ČR 5 %.
Hormonální tabletky Dianne 35, které v ČR užívaly velmi mladé dívky, které byly ještě panny, ale hormonální antikoncepcí jim byla zaručována pěkná pleť, nebyly vůbec registrovány pro škodlivé účinky jako antikoncepce, pouze jako dermatikum. Jakýsi fígl farmaceutického průmyslu. Ve Francii je tato antikoncepce pro úmrtnost žen zakázána. Zabránit početí lze u ženy sledováním plodných a neplodných dní, v současné době je na trhu jakási aplikace na mobil, kdy si žena zavede do dutiny ústní jakousi sondičku a na displeji mobilu se jí znázorní různé symboly. Plodnost rozsvítí červené srdíčko. Dle doktorky Máslové je to docela spolehlivá informace. Žena může používat i silikonový pesar, který po zavedení do pochvy obkrouží děložní hrdlo a zabrání vzestupu spermií. Muži by měli používat kondomy a přerušovanou soulož. Nicméně žádná antikoncepce není stoprocentní. Jsou ženy, že otěhotněly při užívání HA a i ty, které měly zavedeny tělísko. Kontraindikací pro užívání HA je samozřejmě obezita, kouření, v rodinné anamnéze jakákoliv cévní příhoda či onkologické ženské onemocnění. Ženy, které se přesto rozhodnou pro užívání HA by si měly uhradit krevní vyšetření, které stojí okolo 300 Kč na trombofilní mutaci (tzv. Leidenskou mutaci). Gynekologem na to ve většině případů nejsou upozorněny a pokud žena má toto krevní onemocnění a užívá HA, následky jsou fatální, končí až úmrtím. Pravidelné vyšetřování prsou je nutností. Dle slov paní doktorky, je tedy na každé ženě, aby zvážila všechna pro i proti, pokud se rozhodne užívat hormonální antikoncepci.
V závěru přednášky byly vstupenky slosovány a ze tří výherců, kteří si odnesli pěkné dárky, dva výherci byli dva muži, kteří se přednášky zúčastnili, čemuž se ženy srdečně zasmály.
Reakce žen na přednášku byla velice pozitivní, dožadují se více takových přednášek, což jim již teď mohu přislíbit.
Do ouška od báby porodní:
Apeluji na vás Ženy – mějte si více rády, hýčkejte si svoje ženství – noste sukně, choďte bosky, zpívejte, tančete, učte se dělat NIC, naučte se říkat NE bez pocitu viny a zbavte se mužských povinností, které jste si naložily na svá těla, protože základem ženského zdraví ať již v období plodnosti či období pozdějším, je Láska k sobě samé.
Libuše Kotoučková

Bývalí vojáci se sešli ve Velkém Meziříčí

Napsal boss On Květen - 16 - 2017 Přidej komentář
„Léta běží, ale přátelství z vojny přetrvává“.
V sobotu 6. května 2017 se po 50 letech od odchodu do civilu (1967 – 2017) a od ukončení bojové činnosti radiotechnického vojska protivzdušné obrany u VÚ 5948/D Lavičky uskutečnilo již šesté setkání bývalých vojáků, poddůstojníků, praporčíků a důstojníků.
Bývalí vojáci 336. radiotechnické roty v Lavičkách si zavzpomínali na léta strávená zde na krásné Vysočině. Armáda v Lavičkách se mimo svých povinností podílela na veřejném dění ve městě Velké Meziříčí i Laviček na brigádách v JZD, podniku KABLO, VÝTAHY, na vedení dětských a mládežnických kroužků a v neposlední řadě jako hráči za místní sportovní oddíly fotbalu, hokeje a házené.
Na setkání přijeli z různých koutů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Někteří přijeli se svými partnerkami a vnuky. Setkání se tradičně uskutečnilo v Restauraci u Bílého koníčka. Odpoledne jsme navštívili rozhlednu na Fajtově kopci. Zhlédli jsme i dříve natočené filmové záběry z VÚ Lavičky. Překvapením pro všechny byl vojenský dort s tankem, speciálně upečený pro toto setkání. Děkujeme také pracovnicím informačního centra za upomínkový a propagační materiál, který si se vzpomínkami odvážíme do svých domovů po celém bývalém Československu. Zároveň děkujeme za příjemnou obsluhu. Bude-li nám zdraví sloužit, chceme se i nadále scházet v krásném městě Velké Meziříčí.
Autor: Jarda Vodička (Sapér)

Gastronomické soutěže ve Světlé

Napsal boss On Květen - 16 - 2017 Přidej komentář
Minulou středu pořádala Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí tradiční den gastronomických soutěží, kterých se zúčastňují žáci odborných škol z celé republiky i ze zahraničí.
Barmani baví veřejnost výrobou pestrých drinků, obratností a vytříbenou technikou práce v rámci celostátní barmanské soutěže. Na GASTRO ŠTAFETĚ si družstva číšníků poměřují rychlost a obratnost při obsluze hostů a divák si uvědomí, jaké sportovní a profesní výkony obsluha hostů vyžaduje.
V rámci letošních gastronomických soutěží mohli návštěvníci zhlédnout také 19 slavnostních tabulí. Pro všechny, kdo chtějí znovu zhodnotit nejen gastronomické dovednosti žáků školy, mohou tak učinit 11. října 2017 na 40. Gastroden.
-red, foto HŠ-

Snídej fér. / Blešákuj. / Čti. šrumec na náměstí

Napsal boss On Květen - 9 - 2017 Přidej komentář
Sobotu 13. května si pečlivě zaznamenejte do diáře – v Křižanově totiž bude šrumec. Nejprve se můžete nasnídat. Férově. A to nás baví. Poznačte si – od devíti pod Mariánským sloupem. Zároveň bude na náměstí probíhat bleší trh. Budete se moci probírat krásnými věcmi, a ty který se vám budou líbit, si můžete odnést domů, a to nás taky baví. A potom si můžete od půl jedenácté odskočit do naší zastávky, třeba s knihou – společně ji totiž proměníme v čítárnu. A to nás co? Baví!
Férová snídaně v Křižanově
Sejdeme se pod Mariánským sloupem v Křižanově! A proč? Protože… Férová snídaně NaZemi je celorepublikový piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Místní fanoušci fair trade a odpovědné spotřeby společně snídají na veřejném místě, aby netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade (druhá sobota v květnu). Účastníci si na snídani přináší vlastní dobroty, ať už fairtradové (káva, čaj, buchty z kakaa, třtinového cukru či kokosu) nebo lokální (sýry, med, zelenina). Snídá se na dekách v parku, zámecké zahradě, u stolu na náměstí nebo na jiném oblíbeném a veřejně přístupném místě.
A když bude pršet? Tak se sejdeme v Kaťáku v malém sálu.
+
Bleší trh na náměstí
Točíme to. Chceme točit vše, co se dá – třeba oblečení, třeba knihy, třeba kosmetiku. Kousek, který se Ti už nemusí hodit, se může hodit zase někomu jinému. Pojďte se z férové snídaně prohrabat na blešák.
+
Zastav se s knihou
Čekání na bus bývá nuda. A nudu my nechceme. Tak s ní zatočme!
Jak? Uděláme ze zastávky čítárnu. Zastávku vymalujeme, vyzdobíme a přidáme něco na sednutí. U toho se zasmějeme, občerstvíme se a možná si i zazpíváme. A budeme moc rádi, když nám pomůžete.
Kdokoliv si pak bude moci půjčit v zastávce knížku. Když ho kniha zaujme, může si ji vzít do autobusu nebo domů a vrátit ji po přečtení. Když mu kniha přiroste k srdci, může si ji i nechat. Naopak když bude mít doma knížku, o kterou by se rád podělil s ostatními, může ji dát do zastávky. Zkrátka žádnej stres.
Odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/1270672079696362/
Kateřina Dvořáková, Martina Mužátková, Ondřej Nagy za kolektiv organizátorů Kaťák & Vodotrysk

velikost videa 310x250