Medřičské listy

Články z rubriky ‘Zpravodajství’

Zastupitelé chtějí opravu náměstí podle architekta Cikána. Referendum nevyhlásili

Napsal boss On Září - 15 - 2017 Přidej komentář
Svoji studii rekonstrukce centra města prezentoval architekt Miroslav Cikán. Ten skončil druhý v pořadí architektonicko-urbanistické soutěže. Cikánův návrh zastupitele zaujal. Ti výraznou většinou odsouhlasili, aby s ním starosta jednal o uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci. Ta bude zastupitelům předložena k projednání koncem října.
Zhruba dvě hodiny na zasedání zastupitelstva minulé úterý představoval architekt Cikán svůj návrh přeměny meziříčského náměstí. Například navrhuje, aby náměstí bylo obytnou zónou. To znamená, že na celé ploše se pohybují jak chodci, tak řidiči. „Obytná zóna hned na vstupu generuje omezení na 20 km/h. Auto musí dát přednost chodci. Ale chodec mu nesmí bránit,“ vysvětlil M. Cikán. Parkovací místa na náměstí jsou v jeho návrhu pevně vyznačena a město si může stanovit, jak dlouho tam daný řidič bude stát. „Automobil je od toho, aby jezdil, aby nikde nestál,“ řekl architekt Cikán. Ten také navrhuje, aby parkovací místa byla očipována a před vjezdem na náměstí byla instalována informační digitální tabule, která by řidičům hlásila, jestli je na náměstí volné místo k zaparkování.  Počet těchto míst se oproti současnosti sníží na zhruba 105-120, jak bylo stanoveno zadáním soutěže. K tomu má být vybudováno parkoviště v bývalém areálu Svit, které bude s náměstím spojeno průchodem.
Celkově dopravní řešení je zásadním bodem studie. To bylo jednou z hlavních příčin odmítnutí prvního návrhu. V něm D. Mikulášek chtěl třeba oboustranně zprůjezdnit ulici Kostelní, kde se pohybuje velké množství chodců včetně dětí, což se zastupitelům nelíbilo.
Zato M. Cikán ji zachovává ve stejné podobě, tedy vjezd z jedné strany a pouze pro rezidenty a zásobování. Druhým dopravním nedostatkem v Mikuláškově návrhu bylo napojení ulice Radnická na kruhový objezd. Takové řešení není možné zrealizovat. „Napojení nelze, o tom jsme se bavili už několikrát v minulosti, protože dopravní inženýr to nedoporučil téměř zásadně,“ konstatoval starosta Necid. Architekt Cikán tak navrhuje případný výjezd z Radnické na ulici Pod hradbami. Zároveň si dovede představit dostavění rohové části Radnické.  To by se ještě mělo řešit v dalším stupni projektové dokumentace.
„Stálo by za to se v budoucnu zamyslet nad dálkovými průhledy a vazbami, co může evidentně povyšovat historickou kulturní hodnotu celého vašeho města,“ dbá Miroslav Cikán na historický duch, který chce změnami ještě více vyzdvihnout. Proto třeba navrhuje, aby stromy nezastiňovaly sochu Jana Nepomuckého. „Rádi bychom obnovily situaci se stromy mezi sloupem a kašnou a navrácení významu těchto dominant městu,“ popsal M. Cikán. Po dožití stávajících stromů by je nahradil javorem babikou nebo speciálním druhem lípy, které jsou menšího vzrůstu. Památník padlých ve druhé světové válce chce přemístit ke kostelu, stejně jako vánoční strom. Detailně popsal i další řešené věci jako podium, prodejní stánky, předzahrádky, veřejné osvětlení, pítko, stojany na kola, lavičky apod.
„Jelikož jsme zde slyšeli nádhernou alespoň z mého pohledu nádhernou prezentaci doc. ing. arch. Cikána, měli bychom k tomu udělat také nějaké usnesení,“ vyjádřil se zastupitel Pavel Blažek.
Zastupitelé města poté výraznou většinou (14 pro, 8 proti, 1 nepřítomen) schválili usnesení. Tím uložili starostovi jednat s Miroslavem Cikánem na přípravě smlouvy na projektovou dokumentaci. Tuto smlouvu pak má starosta předložit zastupitelstvu k projednání na zasedání 31. října.

O referendu rozhodne soud

Kromě prezentace druhého architekta v pořadí a-u soutěže se zastupitelé zabývali také (ne)vyhlášením referenda za prvního.  Návrh na konání plebiscitu podal přípravný výbor, který sesbíral potřebných 1888 podpisů a splnil i ostatní formální náležitosti. O (ne)vyhlášení místního referenda pak podle zákona rozhodnou zastupitelé města. Pokud mají pochybnosti o přípustnosti konání referenda, tak ho nevyhlásí.
Jiří Kaše zdůraznil, že zastupitelé musí dle zákona o obcích jednat podle svého svědomí a vědomí.  Také připomenul, co zastupitelům (vyhlašovateli a zadavateli) ukládají zákon o veřejných zakázkách a pravidla architektonické soutěže. Podle nich musí město jednat i s dalšími oceněnými architekty, pakliže se nedohodli s prvním. „Pokud bychom se dohodli na referendum, riskujeme porušení zákonů a riskujeme, že se realizace projektu odsouvá nejméně o dva roky,“ řekl Jiří Kaše.
Právní zástupce iniciativy byl jiného názoru, podle něj je konání lidového hlasování přípustné. Celkově v diskuzi padlo několik právních názorů, které byly mnohdy protichůdné. Na něčem se ale přece jenom de facto všichni shodli. Jediný, kdo tento spor může rozhodnout, je soud. A také o něm bude nakonec rozhodovat, neboť zastupitelé pro vážné zákonné pochybnosti místní referendum nevyhlásili. Jsou názoru, že položená otázka v referendu může být v rozporu s právními předpisy a zároveň jednací řízení bez uveřejnění je dle nich zvláštním řízením, o kterém ze zákona nelze referendum konat.
Iniciativa již uvedla, že podala návrh k soudu: „Jednání zastupitelstva nás utvrdilo v názoru, že je třeba nadále hájit vůli obyvatel města a místních částí. Cítíme povinnost prosazovat právo na vyjádření svobodného názoru občanů, proto podáváme návrh na vyhlášení místního referenda ke krajskému soudu, který by měl rozhodnout o jeho konání do 30 dní od podání návrhu.“
Čí názor je správný, tak rozhodne soud.
Aleš Horký

Nový školní rok v Osové Bítýšce odstartoval i senátor

Napsal boss On Září - 15 - 2017 Přidej komentář
Osová Bítýška – Slavnostního začátku nového školního roku v základní škole v Osové Bítýšce se zúčastnili senátor František Bradáč a starosta obce Josef Mach. Spolu s ředitelem školy Milanem Malým prvňáčkům popřáli radost z učení a předali školní pomůcky. V souvislosti s komplikovanou dopravní situací v obci starosta také upozornil, že je důležité dostat se bezpečně do školy a ze školy.
Zahájení se uskutečnilo v Centru kultury a sportu, které je od roku 2010 součástí školy i chloubou obce. V doprovodu hostitelů si senátor prohlédl prostory školy, učebny, školní družinu a další. Učebna hudební výchovy slouží i jako odpočinkový prostor po vyučování. Na chodbách školy jsou také umístěny stolní fotbálky, které jsou o přestávkách hojně využívány. Přispívají k odreagování žáků, protažení těla a lepší soustředěnosti v další hodině. Před vchodem do školy také nedávno vyrostlo arboretum, které pěkně doplňuje okolí budovy.
Při prohlídce školy František Bradáč použil výtah pro postižené žáky a zavítal i do prostoru školní jídelny, kde si se starostou Machem neformálně popovídali s personálem. Senátor vyzdvihl vynikající spolupráci starosty, ředitele školy a v neposlední řadě i kněží, kteří vedou místní Diecézní centrum života mládeže.
„Žáci naší školy dosahují vynikajících výsledků na soutěžích a školních olympiádách, učitelé se snaží svým svěřencům předat co nejvíce ze svých znalostí a dovedností. Naší prioritou je, aby se všechny součinnosti uskutečňovaly v ovzduší vzájemné spolupráce, aby se žáci cítili ve škole dobře. V porovnání s rokem 2005 se počet žáků navštěvujících základní školu zvýšil, máme možnost čerpání dotací z evropských fondů,“ uvedl mimo jiné ředitel Malý.
-text a foto: dol-

V recyklobraní si nejlépe vedla lhotecká škola

Napsal boss On Září - 15 - 2017 Přidej komentář
Kraj Vysočina podpořil sběrovou soutěž. Děti ze stovky škol při ní vybraly 7 111 kilogramů baterií, které byly předány k recyklaci
Celkem 100 škol v Kraji Vysočina se v první polovině letošního roku zapojilo do soutěže RECYKLOBRANÍ ve sběru použitých baterií. Podařilo se jim vybrat a k recyklaci předat 7 111 kg baterií. Nejúspěšnější školou v kraji byla ZŠ a MŠ Lhotky z Velkého Meziříčí, ve které odevzdali 7,03 kg baterií na žáka. V absolutním množství vybraných baterií zvítězila škola ZŠ nám. Svobody z Pacova, která celkem odevzdala 751 kg baterií. Soutěž podpořil Kraj Vysočina ve spolupráci s neziskovou společností ECOBAT. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání odměn nejlepším školám proběhlo v rámci Dne kraje Vysočina na Masarykově náměstí v Jihlavě.
V Kraji Vysočina se třídění a recyklaci baterií daří. Loni bylo v kraji na jednoho obyvatele odevzdáno 200 gramů baterií, což je jeden z nejlepších krajských výsledků v celé republice. Velmi příznivý je i meziroční nárůst – ve srovnání s rokem 2015 se vloni vybralo o 44 % baterií více. K těmto pozitivním číslům výrazně přispívá i aktivní přístup Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Je pro nás důležité, abychom chránili životního prostředí, kam třídění odpadů včetně baterií neodmyslitelně patří, a vedli k tomu i obyvatele kraje,“ říká Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro životní prostředí a zemědělství úřadu Kraje Vysočina a dodává: „V září například dostanou všichni prvňáci do kufříku sběrnou krabičku ECOCHEESE, aby mohli doma s rodiči shromažďovat vybité baterie a pak je nosit na sběrná místa. A připravujeme i další akce.“
Kraj Vysočina cílí na vzdělávání ve školách. Ve spolupráci s Recyklohraní, o.p.s., v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, už v letošním roce podpořil realizaci výjezdního výukového programu Recyklace hrou na 15 základních školách kraje, do kterého se zapojilo celkem 99 tříd a zúčastnilo 1 770 žáků. Na podzim se budou konat, také ve spolupráci se společností Recyklohraní, 2 speciální semináře pro pedagogy zabývající se environmentální výchovou na školách.
Soutěž RECYKLOBRANÍ probíhala v období leden až červen 2017. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: v absolutní hmotnosti odevzdaných baterií, v hmotnosti baterií odevzdaných na jednoho žáka a v kategorii skokan roku, v které se hodnotil největší meziroční nárůst.
Text a foto: Kraj Vysočina

O prázdninách zemřelo na silnicích kraje 6 lidí

Napsal boss On Září - 15 - 2017 Přidej komentář
Počet dopravních nehod se zvýšil ve srovnání s loňskými prázdninami o 12 procent. V Kraji Vysočina došlo během letošních dvouměsíčních prázdnin celkem k 840 dopravním nehodám, což je o 93 dopravních nehod méně ve srovnání s loňskými prázdninami. Tento meziroční nárůst představuje dvanáct procent.
Při dopravních nehodách během letošních prázdnin zemřelo na silnicích Kraje Vysočina celkem šest osob, což je o tři osoby více než za stejné období v loňském roce.  Letos bylo v průběhu měsíců července a srpna při nehodách na silnicích Vysočiny dalších 37 osob zraněno těžce (nárůst o 54 procent) a 366 osob se zranilo lehce (nárůst o sedm procent). Přítomnost alkoholu v dechu byla při dopravní nehodě zjištěna u 37 účastníků, v jednom případě policisté při vyšetřování nehody zjistili, že řidič je pod vlivem omamných a psychotropních látek.
Výše hmotné škody způsobené při letošních prázdninových nehodách byla vyčíslena na 51 805 000 korun – jde o nárůst o tři procenta. Nejčastější příčinou dopravních nehod o letošních letních prázdninách v Kraji Vysočina byl nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě.
mjr. JUDr. Dana Čírtková

Pachatele i odcizené kolo policisté vypátrali

Policisté z obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí objasnili případ krádeže jízdního kola, ke kterému došlo na konci června letošního roku ve Velkém Meziříčí. Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání trestného činu pětadvacetiletému muži z Jihlavska. Ke krádeži došlo na konci června na ulici K Novému nádraží, kde tehdy ještě neznámý pachatel odcizil jízdní kolo, které bylo zaparkované před jedním z obchodů. Majiteli tak způsobil škodu kolem patnácti tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, provedli šetření a vše zadokumentovali. V rámci prověřování se policistům ve spolupráci s kriminalisty na základě získaných poznatků podařilo pachatele odhalit a vypátrat. Podezřelý muž odcizené kolo prodal a získané peníze použil pro vlastní potřebu. Také odcizené kolo se policistům podařilo vypátrat a následně vrátit zpět jeho majiteli. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.

Řidič náklaďáku byl opilý

Velkomeziříčští policisté zastavili 7. září kolem půl osmé ráno na ulici Oslavická v Meziříčí nákladní automobil Tatra. Řidičem vozidla byl sedmapadesátiletý muž z Opavska. V rámci silniční kontroly policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která vykázala pozitivní výsledek. Při prvním měření muž nadýchal 1,56 promile alkoholu. Také opakované dechové zkoušky byly pozitivní. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Vše zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Kradl v Moravci

Policisté z obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí prověřují případ krádeže jízdních kol, ke kterému došlo v obci Moravec. K činu došlo ze soboty 2. září na neděli z volně přístupného areálu jedné z firem. Dosud neznámý pachatel zde odcizil dvě nezajištěná jízdní kola Cube a Leader Fox. Svým jednáním tak majitelům způsobil škodu převyšující částku dvacet tisíc korun.

Modernizace vlakového nádraží v Meziříčí a Křižanově bude stát desítky milionů

Napsal boss On Září - 7 - 2017 Přidej komentář
S rekonstrukcí plánuje začít Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v příštím roce. Předpokládané náklady jsou 30 milionů u každé z nich.
SŽDC v prvním roce správy nádraží intenzivně pracovala na přípravě detailního plánu komplexních rekonstrukcí, modernizací a revitalizací výpravních budov, nikoliv jen dílčích zásahů a akutních oprav. Ročně se očekávají stavební práce u více než stovky staničních budov a zastávek. Přelomový z tohoto pohledu bude příští rok, kdy výrazně naroste množství větších investičních akcí. Státní organizace dále plánuje připravit každý rok celkové modernizace padesátky nádraží. Souhrnné náklady na správu, opravy a investice v letech 2017 až 2022 dosáhnou výše 8,4 miliardy korun.
Za první rok správy nádraží vynaložila SŽDC do oprav, stavebních úprav nebo projektové přípravy přes 215 milionů korun. Zcela dokončených je 149 stavebních akcí za bezmála 110 milionů, další desítky větších či menších oprav běží.
V letošním roce jsou v plánu především opravy za bezmála 600 milionů korun, dalších 45 milionů jde na zahájení rozsáhlejších rekonstrukcí sedmi nádraží v Břeclavi, Kuřimi, Hradci Králové, Turnově, Lipníku nad Bečvou, Přerově a Sokolově. Na projektovou přípravu pro necelou sedmdesátku nádraží vynaloží SŽDC 74 milionů korun.
„V dalších letech se bude částka na větší stavební akce dále zvyšovat. Připravují se modernizace pražského hlavního nádraží, českobudějovického a také hlavního nádraží v Plzni nebo v Pardubicích,“ říká generální ředitel SŽDC Pavel Surý.
V příštím roce se dokončí první investiční akce z letošního roku a doběhnou také dílčí opravné práce.
„Hlavní podíl bude v tomto roce spočívat v projektové přípravě asi padesátky akcí, které budou základem pro uskutečnění staveb v budoucích letech. Jen na zahájení nebo pokračování realizací investičních projektů je pro příští rok naplánována částka přibližně půl miliardy korun,“ přibližuje náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.
Ale i v tomto roce se rozběhnou důležité rekonstrukce staničních budov, například v Bílině, Frenštátu pod Radhoštěm, Křižanově, Šternberku a Huštěnovicích, zahájí se také dlouho očekáváná přestavba kolínského nádraží.
Během následujícího roku 2019 se soupis investičních akcí rozroste o další padesátku.
Součástí by měla být běžná nádraží, kde si modernizaci vyžaduje stavebně technický stav, ale také důležitá nádraží z pohledu cestujících. Bude se jednat o velké stanice s významným počtem cestujících, jako je uvedené pražské hlavní nádraží nebo třeba nádraží v Berouně, Českých Budějovicích, Plzni, Jihlavě, Chodově či pražské smíchovské nádraží. SŽDC předpokládá, že v období 2019 a 2022 bude každý rok připravena v průměru padesátka projektů na větší revitalizace, což si vyžádá přibližně 900 milionů ročně.
„Naše plány jsou nejlépe zřejmé ze samotných čísel. Pokud srovnáme letošní rok, kdy částečně opravíme přibližně 172 nádraží a zahájíme rozsáhlejší modernizaci u sedmi výpravních budov, tak již v následujícím roce se počet investičních staveb zvýší ze 7 na 27. Celkově za pět let částečně opravíme téměř 400 nádraží a 160 kompletně zrevitalizujeme,“ vyjmenovává Tomáš Drmola.
-szdc, red-

Na zámku byli k vidění vojáci i dámy oděni ve stylu první republiky

Napsal boss On Září - 7 - 2017 Přidej komentář
Letošní historické slavnosti na velkomeziříčském zámku proběhly minulou neděli, byly tedy oproti minulosti pouze jednodenní. Svoji daň si lehce vybralo deštivé počasí, kdy návštěvníků bylo dopoledne na zámku poskrovnu. Odpolední část programu si co do návštěvnosti polepšila, a tak si diváci přišli na své napříč věkovými hranicemi. Děti měly možnost spolu se svými otci pozorovat vojáky a jejich výzbroj i výstroj, či si zkusit zastřílet na flobertkové střelnici. Některé nepochybně zaujala pohádka komediantů na káře, ale oči mohly nechat také na silákovi Frantovi a jeho dovednostech.
Dámy i pánové byli jistě potěšeni módní přehlídkou denních oděvů, večerní módou, oblečením na sport, ale i plavkami a spodním prádlem. Elegantní móda první republiky je totiž obdivována stále. Ke slavnostem vždy patří také hudba. O tu letošní se postarala kapela Melody Gentlemen, pochopitelně oděna v dobových kostýmech, a spolek elegantních dam zatančil charleston.
Zmíněné období připomněl mimo jiné i pátrací četnická stanice, která předvedla kterak zadržeti kapsáře, také poštovní úřad měl svoje obdivovatele, stejně jako stánky s horkou čokoládou a dalším občerstvením. Kdo chtěl pohyb, mohl si zapůjčit historická kola, včetně dvojkola, anebo si projít zámek a během jeho prohlídky mrknout i na výstavu historických šatů.
„K prvorepublikové atmosféře přispěla i možnost svezení se veteránem po krátké trase Velkým Meziříčím,“ dodává ředitelka muzea Irena Tronečková, „a v prostorách šlechtických salonů byla připravena výstava dámských oděvů z období 1918 až 1938, návštěvníci mohli obdivovat celkem 16 modelů. Zájem byl také o nově otevřený sál s freskovou výzdobou.“
Letošní slavnosti, jež byly zahájeny v deset hodin dopoledne a ukončeny kolem osmnácté odpolední, připravilo Muzeum Velké Meziříčí ve spolupráci s Městem Velké Meziříčí a Českou asociací přátel vojenské historie. „Celkem navštívilo program asi 800 návštěvníků,“ zhodnotila slavnosti Irena Tronečková,„ samozřejmě, že se na návštěvnosti podepsalo počasí. Převážná většina lidí tak dorazila až v odpoledních hodinách, kdy přestalo pršet.“
Iva Horká

Do lavic zasedlo v kraji na 80 tisíc dětí. V některých školách došlo ke změnám

Napsal boss On Září - 7 - 2017 Přidej komentář

Žáky přivítali zástupci kraje i obcí

Více než pět tisíc prvňáčků dnes dopoledne zažilo svou školní premiéru, do lavic se vrátily i starší děti, kterým skončilo letní volno.
„Každý nový školák dostal bezpečný kufřík a první čtení. Každý začátek nového školního roku je pro mě, stejně jako pro prvňáčky, velkou událostí,“ řekl například hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Do školních lavic na Vysočině zasedlo v letošním roce celkem 78 tisíc dětí.
Ve Velkém Meziříčí podle informací z městského webu zasedlo poprvé do školních lavic celkem 135 prvňáků, dalších 11 v Mostištích a 9 ve Lhotkách. I oni dostali od kraje kufříky a zástupci města je obdarovali čokoládovými mincemi.

Hotelovka má nový obor Výtahář

V případě krajských středních škol jsou v novém školním roce očekávány některé novinky. Na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí vznikl od 1. 9. 2017 v rámci stávajícího oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje nový školní vzdělávací program Výtahář.
Také Střední škola stavební Třebíč má od 1. 9. nový obor, a sice technika plynových zařízení a tepelných soustav (střední vzdělání s maturitní zkouškou). Jde o dvouletý nástavbový obor pro absolventy.

Křižanovskou školu vede nový ředitel

K některým změnám došlo i na postech ředitelů. Podle aktuálního sdělení na webových stránkách škol ze 4. 9. 2017 má nového ředitele například ZŠ a MŠ Křižanov, kde stávající ředitelku Mgr. Hanu Koudelovou nahradil Mgr. Daniel Ubr. Ve vedení ZŠ Měřín je Mgr. Iveta Hlávková, nadále zůstává ředitelem ZŠ Školní také Mgr. Petr Blažek, ZŠ Sokolovské Mgr. Petr Hladík a ředitelkou ZŠ Oslavická Mgr. Dagmar Suchá.
-red, krú-

Získali dotace na plavání pro žáky

Od tohoto školního roku je výuka plavání ve 3. a 4. ročníku z rozhodnutí MŠMT opět povinná. „Naši třeťáci a čtvrťáci jezdili na plavání vždy, takže pro nás se vlastně nic nemění,“ uvádí na školním webu ředitel základní školy na Školní ulici ve Velkém Meziříčí Petr Blažek.
Pro letošní školní rok podle jeho slov škola získala v rozvojovém dotační programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa) částku 20 050 Kč. Ta bude sloužit pro žáky 4. ročníku na úhradu dopravy autobusem do bazénu v Třebíči. To znamená, že plavání bude pro tyto děti zcela bezplatné. „Stejný dotační program se pokusíme využít i v lednu 2018 pro žáky 3. ročníku,“ dodává Blažek.
Pro žáky 1. a 2. ročníku jde o předplaveckou výuku a proto v tomto případě všechny náklady hradí rodiče.
-red, zš-