Medřičské listy

V letošním školním roce naše Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí pořádala již 51. ročník okresního a krajského kola Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních škol.

Letošní ročník byl v důsledku administrativní chyby při podávání žádosti na MŠMT republikovým koordinátorem ochuzen o celostátní finále, ve kterém Kraj Vysočina získal v loňském ročníku historické prvenství.
Soutěžilo se v běhu na 60 m, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a jako poslední disciplínu dívky absolvovaly běh na 800 metrů, chlapci běželi 1500 metrů. Závody proběhly opět pod záštitou Ing. Jany Fialové MBA, radní pro oblast školství Kraje Vysočina, který je také zřizovatelem naší školy.
Okresní kolo proběhlo dne 31. května ve sportovním areálu u 3. základní školy a vedle našich žáků se jich zúčastnili sportovci z Velké Bíteše, Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem. Za pěkného počasí závodníci dosahovali velmi dobrých výsledků, šest nejlepších (tři chlapci a tři dívky) postoupilo do krajského kola. Z prvního místa postoupil náš žák David Novotný. Druhý byl Michael Kummer z Nového Města na Moravě a jako třetí postoupil opět reprezentant Velkého Meziříčí Marek Vítek. Kategorii dívek vyhrála Sabina Procházková z Bystřice nad Pernštejnem, do krajského kola ji doprovodila Nikola Flídrová z Nového Města na Moravě a jako třetí postoupila naše Klára Konečná. V celkovém pořadí družstev zvítězilo Velké Meziříčí, následovalo družstvo z Nového Města na Moravě, Velké Bíteše a Bystřice nad Pernštejnem.
Krajské kolo se uskutečnilo 1. června ve stejném sportovním areálu. Přijeli nejlepší sportovci okresů Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Počasí i díky posunu termínu konání bylo opět ideální a výsledky opět vynikající.
Slavnostního zahájení se ujal Josef Komínek, místostarosta města Velkého Meziříčí. Dále měl proslov Ing. Luboš Stejskal z odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu, který také omluvil pracovně zaneprázdněnou radní Kraje Vysočina Ing. Janu Fialovou. Jako poslední pozdravil účastníky ředitel pořádající školy Mgr. Josef Prokop. Dalšími hosty byl vedoucí odboru školství města Velké Meziříčí Ing. Pavel Stupka, ředitelé základních škol a ředitelka střediska volného času DÓZA Ing. Alena Vidláková.
Vítězi krajského kola atletického čtyřboje se za chlapce stali: jako první David Novotný (Velké Meziříčí) za okres Žďár nad Sázavou, druhý Miroslav Janák z okresu Pelhřimov a třetí místo patřilo okresu Jihlava zastoupeného Martinem Nechvátelem.
Z dívek byla v krajském kole nejlepší Lucie Dreveňáková z okresu Jihlava, druhá skončila Barbora Dreveňáková z Třebíče a trojici nejlepších doplnila Sandra Urbánková z okresu Havlíčkův Brod. V celkovém hodnocení družstev první místo získal okres Jihlava, druhý skončil Žďár nad Sázavou a třetí místo obsadil okres Třebíč.
Protože sportovních soutěží na krajské úrovni pro naši kategorii žáků není příliš, doufáme, že se v příštím ročníku opět podaří získat podporu MŠMT a nejlepší sportovci jednotlivých krajů budou moci poměřit své síly na národním finále, kde Kraj Vysočina bude obhajovat první místo z Kladna.
Poděkování za úspěšně zvládnutou organizaci závodů patří všem pracovníkům a žákům naší školy a také vedení a zaměstnancům Střediska volného času DÓZA ve Velkém Meziříčí. Dále děkujeme za podporu města Velké Meziříčí a Technických služeb a také sponzorům, kteří poskytli ceny pro soutěžící.
Mgr. Josef Prokop, ředitel pořádající školy

Můžete vložit komentář, nebo zpětný odkaz z Vaši stránek.

Komentář

velikost videa 310x250