Medřičské listy

Dům zdraví se připojil k protestu lékařů

Napsal boss dne 17 - Říjen - 2017

PODPORA PROTESTU LÉKAŘŮ

Vážení pacienti,
v celé zemi roste nervozita z posledních připravovaných změn v poskytování zdravotní péče resp. v agendě, která je s poskytováním zdravotní péče spojena. Nárůst agendy, byrokracie, hlášení, kontrol, výkazů v zdravotnické praxi narůstá velkou rychlostí. Prostor pro poskytování vlastní péče se tímto znatelně zkracuje, průchodnost ordinací se snižuje stejně jako počet ošetřených za daný časový úsek. Nespokojenost s těmito změnami je rostoucí. Důvody jsou pochopitelné. Žádná z nich totiž není podporou poskytování zdravotní péče ani ulehčením stávající související administrativy.
Naopak. Tyto změny jsou všudypřítomnou komplikací pro poskytování zdravotní péče a z hlediska pacientů i zdravotnického personálu nepřináší zjednodušení, zrychlení, ani větší komfort.
Z výše uvedených důvodů byl na středu 18. 10. 2017 vyhlášen pro celou republiku protest zdravotnického personálu a to zejména praktických lékařů a ambulantních specialistů. Některá zdravotnická pracoviště proto zůstanou uzavřena.
Dům zdraví Velké Meziříčí se jako poliklinika k tomuto protestu připojuje a sdílí názory našich kolegů k přebujelé, stále rostoucí a nic nepřinášející administrativní zátěži. K takové, která donutila celou řadu našich kolegů a k ukončení zdravotnické praxe zejména v samostatných ambulancích nebo jejich rozhodnutí uspíšila. Pokládáme uvedené změny za komplikující, nepromyšlené, nekoncepční a vycházející z neznalosti skutečné situace v českém zdravotnictví, hlavně v regionech a menších městech. Primární péče mimo nemocnice hraje nezastupitelnou roli a nelze ji do nekonečna systematicky znevýhodňovat.
Z důvodu, že drtivá většina našich pacientů je na prohlídku u lékařů Domu zdraví Velké Meziříčí dlouhodobě objednána, nemůžeme chod ambulancí na celý den v celé poliklinice zastavit. Proto se alespoň touto formou prezentace stanoviska a osvěty připojujeme k oprávněnému protestu našich kolegů a podporujeme protestní akci dne 18. 10. 2017.
Dům zdraví, spol. s r. o., Velké Meziříčí
Můžete vložit komentář, nebo zpětný odkaz z Vaši stránek.

Komentář

velikost videa 310x250