Medřičské listy

Starostové řešili dopravu i venkovské prodejny

Napsal boss dne 17 - Říjen - 2017
Pravidelné setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí Vysočiny se uskutečnilo v areálu hradu a zámku v Polné. Dvě stovky starostek a starostů si vyslechly aktuální informace z jednotlivých gescí a diskutovaly důležité otázky dotýkajících se obecních samospráv. Představitelé obcí, městysů a měst se dotazovali například na připravovanou změnu systému veřejné dopravy, na modernizaci krajské silniční sítě, zajištění praktických lékařů v menších obcích nebo na podporu venkovských prodejen.
Velký prostor byl věnován hospodaření s vodou, kdy krajský radní Martin Hyský připomněl dotační tituly, které mohou obce využít při řešení problematiky zásobování pitnou vodou na svém území. „Pro příští rok počítáme se změnou zásad zastupitelstva na infrastrukturu vodovodů a kanalizaci. Nově budou moci o podporu požádat i větší města na své místní části,“ řekl Hyský. Mnoho dotazů směřovalo jako už tradičně do oblasti silničního hospodářství a na nově vznikající systém Veřejné dopravy Vysočiny. „Z množství dotazů a vystoupení na toto téma je zřejmé, že diskuze nad novým dopravním systémem ještě nekončí. Budeme se snažit najít kompromis, který bude výhodný pro všechny strany,“ uvedl v Polné krajský radní Hyliš.
-krú-
Můžete vložit komentář, nebo zpětný odkaz z Vaši stránek.

Komentář

velikost videa 310x250